AutoMailing - aplikacja pozwala na łatwe wysyłanie newsletterów, materiałów promocyjnych, czy choćby kartek świątecznych do kontrahentów z RaksSQL. Łatwe zarządzanie klientami dzięki podziałom na grupy.