WersjaData publikacji

1.0.3.32021-06-16
Zmiany w wersji 1.0.3.3
 • naprawiono błąd edycji pozycji koszyka (duplikowanie pozycji) w trybie wyłączonego scalania.

1.0.3.22021-05-19
Zmiany w wersji 1.0.3.2
 • naprawiono błędne wyliczanie cen od brutto w koszyku,
 • dodano w ustawieniach sprzedaży opcję “Domyślny sposób obliczania podatku VAT”,
 • dodano możliwość pobrania danych kontrahenta z bazy GUS.

1.0.3.12021-03-29
Zmiany w wersji 1.0.3.1
 • w ustawieniach sprzedaży dodano parametr “Scalaj pozycje zamówienia wg. produktu” (domyślnie włączony).

1.0.3.02019-10-03
Zmiany w wersji 1.0.3.0
 • zaimplementowano możliwość załadowania zdefiniowanego w kartotece kontrahenta adresu dostawy jako adresu dostawy w koszyku,
 • zaimplementowano przelicznik jednostek alternatywnych możliwy do użycia podczas dodawanie towarów do koszyka (konfiguracja jednostek alternatywnych odbywa się za pomocą panelu administracyjnego).

1.0.2.92019-01-08
Zmiany w wersji 1.0.2.9
 • zaimplementowano przenoszenie na urządzenie mobilne informacji o archiwizacji magazynu (magazyny archiwalne nie są już dostępne na urządzeniu mobilnym).

1.0.2.82018-12-19
Zmiany w wersji 1.0.2.8
 • dodano możliwość konfiguracji w pliku MobileRaksServer.exe.config (sekcja appSettings) przedrostka dla tabel aplikacji np. . Domyślnie używany jest przedrostek “MR_” i nie ma potrzeby jego zmiany.

1.0.2.72018-08-03
Zmiany w wersji 1.0.2.7
 • poprawiono wyświetlanie kwot podsumowań w koszyku i w zamówieniach.

1.0.2.62018-08-01
Zmiany w wersji 1.0.2.6
 • w koszyku i w szczegółach zamówienia (zakładka pozycji) dodano pole marża procentowa (liczona w stu).

1.0.2.52018-07-11
Zmiany w wersji 1.0.2.5
 • naprawiono błąd synchronizacji rabatów.

1.0.2.42018-07-03
Zmiany w wersji 1.0.2.4
 • dostosowano do zmian dokonanych w systemie RaskSQL.

1.0.2.32018-06-07
Zmiany w wersji 1.0.2.3:
 • zmieniono podgląd i wybór z ostatnich 10 cen sprzedaży (pokazywane są tylko ceny z zamówień wybranego nabywcy),
 • dodano w panelu administracyjnym usługi w szczegółach użytkownika uprawnienie “Zmień stawkę VAT”.

1.0.2.22018-05-29
Zmiany w wersji 1.0.2.2
 • dodano możliwość podglądu i wyboru z ostatnich 10 cen sprzedaży (z historii zamówień na urządzeniu),
 • dodano w ustawieniach filtrowania towarów opcję “Pokazuj tylko dostępne” (tylko ze stanem magazynowym > 0),
 • dodano możliwość ustawienia rabatu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 • dodano możliwość przypisania z poziomu koszyka (edycji pozycji) rabatu do kontrahenta lub do towaru i kontrahenta (należy w panelu administracyjnym usługi włączyć użytkownikowi uprawnienie do zmiany rabatów),
 • dodano ustawianie w koszyku sposobu zapłaty przypisanego do nabywcy,
 • dodano na liście zamówień wyświetlanie odbiorcy (jeśli odbiorca jest różny od nabywcy to wyświetlani są obaj w przeciwnym wypadku wyświetlany jest tylko nabywca),
 • dodano w ustawieniach sprzedaży możliwość ustalenia domyślnego opisu zamówienia (z możliwością wybrania predefiniowanych uwag),
 • dodano w koszyku (na liście pozycji) oraz w szczegółach zamówienia (na liście pozycji) podsumowanie wartości zamówienia,
 • usunięto konieczność przejścia na zakładkę “Ceny” podczas dodawania pozycji do koszyka.

1.0.2.12018-05-09
Zmiany w wersji 1.0.2.1
 • usunięto problem z aktualizacją niespłaconych rozrachunków kontrahenta w przypadku zmiany płatnika na fakturze

1.0.2.02018-04-25
Zmiany w wersji 1.0.2.0
 • usunięto problem z aktualizacją niespłaconych rozrachunków kontrahenta.

1.0.1.92018-04-24
Zmiany w wersji 1.0.1.9
 • zmieniono sposób przypisywania akwizytora do zamówienia w przypadku gdy nabywca nie posiada przypisanego akwizytora, w takim przypadku ustawiany jest akwizytor powiązany z użytkownikiem. Natomiast jeśli do nabywcy przypisano akwizytora i jest to inny akwizytor niż przypisany do użytkownika wówczas nie zostanie ustawiony żaden akwizytor (chyba że zaznaczono opcję opisaną poniżej).
 • dodano nową opcję w ustawieniach usługi (MobileRaks.Admin.exe) na zakładce “Ustawienia sprzedaży”. Jej zaznaczenie daje możliwość ustawienia w rejestrowanym zamówieniu akwizytora przypisanego do nabywcy jeśli nie powiązano użytkownika z akwizytorem.

1.0.1.82018-04-10
Zmiany w wersji 1.0.1.8
 • na klawiaturach ekranowych podczas wyszukiwania towarów/kontrahentów/zamówień ustawiono przycisk wyszukiwania,
 • dopasowano interfejs użytkownika aplikacji do wyższych rozdzielczości ekranów urządzeń mobilnych,
 • dodano możliwość wyszukiwania towarów przy pomocy skanera kodów kreskowych z poziomu listy towarów.

1.0.1.72018-04-09
Zmiany w wersji 1.0.1.7
 • usunięto błąd ładowania stanów magazynowych w szczegółach towaru w przypadku wystąpienia cech towaru.
 • zmieniono interfejs użytkownika aplikacji,
 • dodano możliwość określenia domyślnego statusu rejestrowanych zamówień (otwarte/zamknięte) z poziomu “Ustawienia->Sprzedaż”.

Uwaga!
W wersji 1.0.1.5 usunięto szyfrowanie bazy danych. Przed aktualizacją należy upewnić się czy w aplikacji (w wersji <= 1.0.1.4) wyłączono szyfrowanie bazy.


1.0.1.52018-04-05
Zmiany w wersji 1.0.1.5
 • dodano uwagi do zamówienia,
 • poprawiono działanie skanera kodów kreskowych,
 • poprawiono rozrachunki kontrahenta,
 • poprawiono przechodzenie do podgrup kontrahentów,
 • ustawiono alfabetyczne wyświetlanie grup towarów i kontrahentów,
 • dodano zapamiętywanie wyboru uruchomionych opcji synchronizacji,
 • usunięto możliwość pominięcia okna logowania przez przyciśnięcie obszaru poza oknem,
 • poprawiono wyświetlanie polskich znaków w opisach produktów,
 • naprawiono błąd uniemożliwiający ponowienie próby zalogowania do aplikacji.

Uwaga!
W wersji 1.0.1.5 usunięto szyfrowanie bazy danych. Przed aktualizacją należy upewnić się czy w aplikacji wyłączono szyfrowanie bazy.


1.0.1.62018-04-05
Zmiany w wersji 1.0.1.6
 • usunięto błąd duplikatu rozrachunku podczas synchronizacji rozrachunków kontrahenta.

Uwaga!
W wersji 1.0.1.5 usunięto szyfrowanie bazy danych. Przed aktualizacją należy upewnić się czy w aplikacji (w wersji <= 1.0.1.4) wyłączono szyfrowanie bazy.


1.0.1.42014-10-13
Zmiany w wersji 1.0.1.4
 • naprawiono błąd wyświetlania ceny sprzedaży podczas dodawania pozycji do koszyka (zerowe ceny),
 • naprawiono błąd wyboru odbiorcy/dostawcy,
 • naprawiono błąd występujący podczas próby dodania pozycji do koszyka jeśli pole “Ilość” nie zawiera żadnych danych.

1.0.1.32014-10-09
Zmiany w wersji 1.0.1.3
 • naprawiono błąd pobierania cenników (zerowe ceny),
 • zmieniono wyrównywanie do lewej w polu tekstowym “Ilość” na formularzu “Dodaj do koszyka”,
 • w ustawieniach “Interfejs użytkownika” dodano opcję “Wyświetlanie list -> Nazwa skrócona zamiast nazwy pełnej kontrahent”,
 • podczas wyboru kontrahenta do zamówienia dodano opcję “Odbiorca”, wybierając odbiorcę, który ma przypisanego płatnika zostanie on (płatnik) automatycznie ustawiony jako nabywca w zamówieniu,
 • dodano w ustawieniach opcję “Aktualizacja”, która pozwala na pobranie aktualnej wersji aplikacji MobileRaks zgodnej z wersją serwera synchronizacji,
 • zmieniono sposób zarządzania licencjami użytkowników mobilnych, klucz licencji wprowadzany jest w panelu administracyjnym serwera.

1.0.1.22014-10-06
Zmiany w wersji 1.0.1.2
 • Wprowadzono nowe sposoby rabatowania:
  • Zdefiniowanych na grupach kontrahentów: rabaty (lub rodzaj ceny) dla grupy towarów, rabaty (lub rodzaj ceny) dla pojedynczego towaru,
  • Przypisanych bezpośrednio do kontrahenta,
  • Przypisanych bezpośrednio do kontrahenta i towaru,
  • Przypisanych do towaru.
 • Wprowadzono w panelu administracyjnym zarządzanie dostępem do cen zakupu dla użytkownika,
 • Zmieniono menu w aplikacji mobilnej,
 • Dodano możliwość ustawienia sposobu wyświetlania list towarów i kontrahentów (Ustawienia / Interfejs użytkownika).

1.0.1.12014-09-25
Zmiany w wersji 1.0.1.1
Aplikacja mobilna:
 • dodano marżę w koszyku na zakładce “Ceny”,
 • zsynchonizowane zamówienia nie są usuwane z urządzenia mobilnego,
 • możliwość filtrowania zamówień wg. statusu, zakresu dat, nr zamówienia, nazwy skróconej kontrahenta, nazwy pełnej kontrahent, numeru nip kontrahenta.

1.0.1.02014-07-29