Prowizje - przeznaczeniem aplikacji jest naliczanie prowizji od sprzedaży (w RaksSQL) akwizytorów w oparciu o reguły zdefiniowane przez użytkownika aplikacji.