Zestaw deklaracji wykorzystywanych w systemach ERP. Jak działa dana funkcjonalność :
  • wygenerowany dokument w systemie księgowym zostaje przetworzony i w systemie eKsięgowy prezentowane są dane do wyboru :


po wybraniu odpowiedniej deklaracji operator i użytkownik zobaczy następujące dane zawarta informacja - zapłacone - w tym miejscu system pozwala na zaznaczenie odpowiedniego statusu lub system czyta status z aplikacji mobilnej. Parametr przeznaczony jest dla użytkowników. Pozwala na przekazanie informacji o finansowej stronie danej deklaracji.