eWindykator - przeznaczeniem aplikacji jest wysyłka powiadomień windykacyjnych do klientów posiadających niespłacone zobowiązania. Oprogramowanie posiada również moduł eFaktura do wysyłania dokumentów sprzedaży dla klientów. Aplikacja współpracuje z systemem RaksSQL, z którego pobiera informacje o zobowiązaniach klientów. Powiadomienia mogą być wysyłane dwoma kanałami: SMS lub e-mail. Wysyłanie wiadomości SMS realizowane jest za pośrednictwem usługi SMS API firmy ComVision (https://www.smsapi.pl). Faktury są wysyłane za pośrednictwem e-mail.