WersjaData publikacji

1.0.3.02024-02-28
Zmiany w wersji 1.0.3.0
 • zmieniono bibliotekę wykorzystywaną do wysyłania wiadomości e-mail na MailKit.

Uwaga!
W przypadku aktualizacji z poprzedniej wersji należy do pliku konfiguracyjnego eWindykator.exe.config i eWindykator.Service.exe.config dodać węzeł xml:
<runtime> <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"> <dependentAssembly> <assemblyIdentity name="System.Runtime.CompilerServices.Unsafe" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral" /> <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.0.0.0" newVersion="6.0.0.0" /> </dependentAssembly> </assemblyBinding> </runtime>
Należy go umieści w głównym węźle “configuration”.


1.0.2.92022-10-04
Zmiany w wersji 1.0.2.9
 • przystosowano aplikację do pracy z serwerem bazy danych Firebird 4,
 • zmieniono wykorzystywany framework dotNet na 4.8.

1.0.2.82022-02-23
Zmiany w wersji 1.0.2.8
 • poprawiono błąd braku możliwości włączenia trybu testowej wysyłki w ustawieniach aplikacji.

1.0.2.62021-06-11
Zmiany w wersji 1.0.2.6
 • dodano listę “Przegląd faktur” z możliwością seryjnego wydruku dokumentów faktur (menu E-Faktury -> Przegląd faktur).

1.0.2.72021-06-11

Zmiany w wersji 1.0.2.7

 • poprawiono błąd braku wyboru raportu użytkownika wydruku dokumentów faktur.

1.0.2.52021-06-10
Zmiany w wersji 1.0.2.5
 • zaimplementowano możliwość zabezpieczenia hasłem wysyłanych e-Faktur. Hasło wysyłane jest w oddzielnej wiadomości. Hasło może być wielokrotnego użytku (wiadomości z hasłem wysyłana jest tylko raz) lub tworzone nowe dla każdej faktury.

1.0.2.42021-06-02
Zmiany w wersji 1.0.2.4
 • w ustawieniach aplikacji dodano możliwość określenia źródła adresów (dane nabywcy lub odbiorcy) do wysyłki e-Faktur i monitów.

1.0.2.32021-05-19
Zmiany w wersji 1.0.2.3
 • naprawiono sposób formatowania kwot w monitach.

1.0.2.22021-05-18
Zmiany w wersji 1.0.2.2
 • dodano nowe pola dostępne w projektancie raportu faktury (W nagłówku dokumentu: SaleDateAsDate, IssueDateAsDate, CurrencyRate, AmountTaxPln. W pozycjach dokumentu: PriceNettoBeforeDiscount, AmountTaxPln. W pozycjach w stawkach: AmountTaxPln).

1.0.2.12021-04-07
Zmiany w wersji 1.0.2.1:
 • poprawiono kompatybilność wysyłki monitów do serwerów poczty Microsoft Exchange.

1.0.2.02020-10-05
Zmiany w wersji 1.0.2.0
 • dodano możliwość umieszczenia na raporcie faktury pola “Kod CN” (pozycje),
 • zaktualizowano domyślny wydruk faktury VAT (dodano procedury VAT i Kod CN).

1.0.1.92020-07-23
Zmiany w wersji 1.0.1.9
 • dodano możliwość umieszczenia na raporcie faktury pola “Procedury VAT” (w nagłówku) i “GTU” (pozycje).

1.0.1.82020-05-28
Zmiany w wersji 1.0.1.8
 • dodano możliwość umieszczenia na raporcie faktury uwag (tylko uwagi do dokumentu – pole DocumentDescription).

1.0.1.72020-05-20
Zmiany w wersji 1.0.1.7
 • dodano możliwość umieszczenia na raporcie faktury informacji o miejscu dostawy.

1.0.1.62020-05-20
Zmiany w wersji 1.0.1.6
 • dodano możliwość importu z pliku i eksportu do pliku projektu raportu faktury.

1.0.1.52020-04-02
Zmiany w wersji 1.0.1.5
 • dostosowano aplikację do zmian dokonany w usłudze SMS API,
 • zaimplementowano możliwość zmiany adresu e-mail podczas ponawiania wysyłki e-faktur (zmiana możliwa tylko jeśli zaznaczymy pojedynczy wiersz).

1.0.1.42019-12-18
Zmiany w wersji 1.0.1.4
 • dodano możliwość ustawienia odstępów czasowych, w których realizowana jest wysyłka powiadomień i e-faktur kanałem e-mail.

1.0.1.32019-12-05
Zmiany w wersji 1.0.1.3
 • dodano możliwość wysyłki powiadomień na wszystkie telefony i adresy o typie określonym w konfiguracji aplikacji.

1.0.1.22019-10-16
Zmiany w wersji 1.0.1.2
 • naprawiono błędne wyświetlanie kwot faktur w walucie innej niż PLN (w trybie sprzedażowym).

1.0.1.12019-10-08
Zmiany w wersji 1.0.1.1
 • dodano obsługę faktur sprzedaży – odwrotne obciążenie.

1.0.1.02019-09-30
Zmiany w wersji 1.0.1.0
 • naprawiono działanie filtrowania kontrahentów wg grup podstawowych.

1.0.0.92019-07-03
Zmiany w wersji 1.0.0.9:
 • dodano moduł E-Faktury (masowa wysyłka faktur przez e-mail, wymagana specjalna licencja!).

1.0.0.82018-11-28
Zmiany w wersji 1.0.0.8
 • dostosowano zestawienie “Niespłacone faktury” i moduł windykacyjny do płatności złożonych.

1.0.0.72018-05-30
Zmiany w wersji 1.0.0.7
 • dodano możliwość windykacji faktur zaliczkowych (Ustawienia->Windykacja->Uwzględnij faktury zaliczkowe) dla źródła dokumentów “Sprzedaż”.

1.0.0.62018-03-23
Zmiany w wersji 1.0.0.6
 • naprawiono błąd wysyłania wiadomości e-mail przez SSL,
 • w szczegółach wysyłki dodano przycisk “Ponów wysyłkę”, który oznacz pozycję do ponownej wysyłki (tylko jeśli poprzednia wysyłka nie powiodła się).

1.0.0.52018-03-07
Zmiany w wersji 1.0.0.5
 • Wprowadzono możliwość windykacji na podstawie dokumentów księgowych (bez modułu sprzedaży).

1.0.0.42017-10-11
Zmiany w wersji 1.0.0.4
 • w definicji szablonu kroku procedury e-mail dodano nowy tag {{PAYMENTS_LIST_WITH_RECIPIENT}} oznaczający listę faktur do zapłaty zawierającą dodatkową kolumnę z nazwą odbiorcy.

1.0.0.32017-09-21
Zmiany w wersji 1.0.0.3

W ustawieniach na zakładce “Windykacja” dodano opcję “Sposoby zapłaty podlegające windykacji” (tylko faktury o wybranych sposobach zapłaty będą podlegały windykacji).


1.0.0.22017-06-09
Zmiany w wersji 1.0.0.2
 • Naprawiono błąd nie ignorowania podczas generowania monitów wszystkich kontrahentów z listy wykluczeń.

1.0.0.12016-09-16

1.0.0.02016-05-18