Analiza sprzedaży - aplikacja umożliwia przeprowadzenie analizy sprzedaży towarów z systemu RaksSQL za zadany okres. Analiza sprzedaży towarów może zostać ograniczona do określonej listy towarów lub grupy towarów oraz dla określonego magazynu. Wynik analizy prezentowany jest w postaci raportu zawierającego skrót, nazwę, cechy, ilość wydaną z magazynu, stan magazynu oraz prognozowaną ilość towaru o którą należy powiększyć stan magazynu. Raport można zapisać w formacie XLS oraz PDF.