Program Serwis  - jest przeznaczony do wspomagania pracy serwisu - dedykowany dla systemu klasy ERP RaksSQL.

Dzięki aplikacji można obsłużyć:
  • zlecenia serwisowe,
  • serwis urządzeń i ich historię,
  • napraw gwarancyjnych, historię napraw
  • przypisać terminy, alarmy dla poszczególnych zadań,
  • łatwo wystawiać fakturę na podstawie wypełnionego zlecenia,
Główne zadanie to zarządzanie serwisem oraz zdarzeniami na urządzeniach z wykorzystaniem systemu RaksSQL - jednoczesna wymiana informacji w przygotowanych, wspólnych obszarach.

Pomoc - informacja o programie, warunki licencji.