Transport Manager - aplikacja to wszechstronny program do obsługi spedycji krajowej i zagranicznej. System zakłada różne warianty wprowadzania danych. Pozwala na rozdział zleceń na podwykonawców i wykorzystanie własnego transportu. Zlecenia spedycji/transportu rejestrowane są w systemie RaksSQL jako zamówienia od odbiorców, z których następnie generowane są faktury. Aplikacja umożliwia wyznaczanie tras przejazdów z wykorzystaniem serwera map E-Map.