Gospodarka odpadami - aplikacja stanowi dedykowane narzędzie wspomagające pracę w zakresie gospodarki odpadami. Program umożliwia tworzenie harmonogramów odbioru odpadów, tras przejazdów dla pojazdów komunalnych, rejestrowanie przejazdów. W skład systemu wchodzi również aplikacja mobilna działająca w systemie Android. Mobilna część systemu odpowiada za rejestrację odbioru odpadów przez załogi pojazdów komunalnych.