WersjaData publikacji

1.0.0.92020-12-09
Zmiany w wersji 1.0.0.9
Aplikacja desktopowa:
 • w przejazdach dodano informację o lokalizacjach dla którch nie ma danych o odbirze odpadów (pominięte lokalizacja – BRAK DANYCH).
Aplikacja mobilna:
 • dodano informację o numerze lokalu w lokalizacji,
 • poprawiono sortowanie lokalizacji wg numeru budynku/lokalu.

1.0.0.82020-10-09
Zmiany w wersji 1.0.0.8
 • zaimplementowano uniwersalny mechanizm importu lokalizacji z plików xls (definicja importów w pliku imports.def).

1.0.0.72020-08-27
Zmiany w wersji 1.0.0.7
Aplikacja mobilna:
 • naprawiono błąd wyświetlania map,
 • dodano na formularzu odbioru odpadów opcję “Uszkodzony pojemnik” (możliwość zaznaczenia),
 • dodano podczas realizacji odbioru odpadów możliwość załączenia zdjęć wykonanych urządzeniem mobilnym.
Aplikacja desktopowa:
 • naprawiono błąd nieprawidłowego wyświetlania w harmonogramie nowo dodanych rodzajów odpadów,
 • naprawiono wyświetlanie zaznaczonych terminów odbioru odpadów na kalendarzu harmonogramu,
 • w szczegółach przejazdu dodano możliwość przeglądania zdjęć załączonych przez obsługę pojazdu do potwierdzenia odbioru (lub braku odbioru) odpadów z lokalizacji (menu kontekstowe).

1.0.0.62015-07-13
Zmiany w wersji 1.0.0.6
Aplikacja mobilna:
 • naprawiono błąd pobierania lokalizacji bez ulic.

1.0.0.52015-04-13
Zmiany w wersji 1.0.0.5

Aplikacja desktopowa:

 • dodano edycję słownika “Rodzaje odpadów”,
 • dodano edycję słownika “Typy pojazdów”,
 • dodano edycję słownika “Pojemniki”,
 • dodano wydruk zestawienia przejazdów w formularzu “Lokalizacja”,
 • dodano pole “Telefon” (telefon kontaktowy) w formularzu “Lokalizacja”,
 • dodano filtr wg daty przejazdu na liście przejazdów,
 • dodano filtr wg daty przejazdu w zestawieniu przejazdów,
 • dodano formularz edycji danych firmy (dane firmy do prezentacji na wydrukach),
 • dodano podgląd trasy przejazdu na mapie (formularz podglądu przejazdu).

1.0.0.42015-03-02
Zmiany w wersji 1.0.0.4
Aplikacja desktopowa:
 • rozszerzono funkcjonalność kontrolek listujących dane,
 • dodano możliwość określenia rodzajów pojemników obsługiwanych przez pojazd,
 • dodano wydruk szczegółów przejazdu,
 • zmieniono definicję lokalizacji przez dodanie opcji “Rodzaj odpadów: segregowane, zmieszane” (rodzaj wystawianych odpadów),
 • dodano wydruk zestawienia przejazdów.
Aplikacja mobilna:
 • poprawiono błąd rejestracji dystansu pokonanego przez pojazd.

Uwaga!

Od wersji 1.0.0.4 aplikacja desktopowa wymaga zainstalowanego w systemie Microsoft .Net Framework 4.0 lub 4.5.


1.0.0.32015-02-03
Zmiany w wersji 1.0.0.3
Aplikacja desktopowa:
 • dodano możliwość generowania przejazdów z wielu tras,
 • dodano możliwość wygenerowania nowego przejazdu na podstawie już istniejącego,
 • zmieniono jednostkę masy ładunku z kilogramów na tony w definicji przejazdu,
 • dodano kartotekę kierowców,
 • dodano do definicji przejadzu kierowcę,
 • dodano możliwość wysyłania komunikatów do urządzeń mobilnych,
 • dodano zestawienie “Przejazdy”.
Aplikacja mobilna:
 • w formularzu odbioru odpadów dodano flagę “Błąd segregacji”,
 • w formularzu odbioru odpadów dodano przycisk “Brak dojazdu”,
 • dodano monitorowanie czasu przejazdu,
 • dodano monitorowanie dystansu pokonanego przez pojazd,
 • dodano obsługę komunikatów.

1.0.0.22015-01-26
Zmiany w wersji 1.0.0.2
 • dodano określanie pojemników dla lokalizacji oraz częstotliwość ich odbioru,
 • dodano możliwość usuwania: tras, harmonogramów odbioru odpadów, przejazdów (tylko niepobranych),
 • dodano nowe opcje w generatorze przejazdów (segregujący i typ lokalizacji),
 • dodano monitor lokalizacji pojazdów,
 • dodano możliwość określenia ilości odebranych odpadów (pojemników, worków),
 • dodano do formularza lokalizacji zakładkę “odbiór odpadów”,
 • dodano pole “Masa ładunku” do formularza podglądu/edycji przejazdu.

1.0.0.12014-10-21

1.0.0.02014-07-31