Wspólna kartoteka kontrahentów z systemu eKsięgowy oraz systemu finansowo księgowego.

  • możliwość dodania nowego kontrahenta ręcznie lub za pomocą wyszukiwarki GUS
  • możliwość edycji kontrahena 


w tym oknie można również dodać konto bankowe kontrahena i sprawdzić na białej liście.
  • możliwość dodania załącznika do kartoteki kontrahenta, np: umowy, podstawowych danych itd.

 
  • możliwość sprawdzenia - białej listy, po jej odczycie raport automatycznie zapisuje całą historię wywołań

Tak wygenerowany dokumen można zapisać do formatu PDF i przesłać do weryfikacji wymagającym instytucjom.