Miejsce w którym operator, użytkownik może zobaczyć plan kont kontrahenta do którego jest zalogowany. Za pośrednictwem takiego dostępu możemy sprawdzić numer konta w podstawowym zakresie, również wyszukać czy dane konto znajduje się w planie kont zapisanym w systemie finansowo księgowym.