Administracja - ustawienia aplikacji
  • miejsce w którym parametryzujemy podstawowe funkcje aplikacji - bardzo ważne do prawidłowej pracy aplikacji.

1. Rola - poziomu aplikacji obejmuje zestaw uprawnień określających, co użytkownik zalogowany do aplikacji Serwis może wyświetlać i jakie czynności ma prawo wykonywać.
2. Użytkownicy - ooby uprawnione do korzystania z aplikacji - dostęp do zasobów aplikacji na podstawie uprawnień wg. roli.

Przypisywanie użytkowników do roli lub ról poziomu aplikacji jest zadaniem administratora.

3. Blokady rekordów -
w tym miejscu przetrzymywane są informacje o zablokowanych rekordach w aplikacji, po analizie możliwość podjęcia działania wyjaśniającego.4. Historia autoryzacji użytkowników - przetrzymywane informacje na temat logowania do systemu.5. Zmiana hasła - w tym miejscu każdy użytkownik aplikacji może zmienić hasło do oprogramowania na swoim koncie.6. Ustawienia aplikacji - miejsce w którym parametryzujemy połaczenia z systemem RaksSQL - w odpowiednich obszarach oraz inne ustawienia potrzebne do prawidłowej pracy aplikacji serwisowej.
  • rejestracja zleceń w RaksSQL

 
  • zlecenia

 
  • urządzenia

 
  • bezpieczeństwo w aplikacji