WersjaData publikacji

1.0.3.42023-10-06
Zmiany w wersji 1.0.3.4:
 • dodano w ustawieniach zakładkę “Kontrahent” zawierającą listy rozwijane z typami telefonu, faksu i adresu e-mail.

1.0.3.32022-11-17
Zmiany w wersji 1.0.3.3:
 • Dodano uprawnienie “Edytuj obce zlecenia”, pozwalające na edycję zleceń, do których przypisana innego serwisanta niż aktualne zalogowany użytkownik,
 • Dodano przenoszenie numeru seryjnego urządzenia do opisu zamówienia rejestrowanego w systemie RaksSQL,
 • Przystosowano aplikację do pracy z serwerem bazy danych Firebird 4,
 • Zmieniono wykorzystywany framework dotNet na 4.8.

1.0.3.22022-08-24
Zmiany w wersji 1.0.3.2
 • dodano możliwość określenia metody obliczania wartości (liczenie od netto/brutto) w kosztorysie,
 • dodano w zestawieniu “Naprawy gwarancyjne” kolumnę “Czas użytkowania”,
 • dodano na liście zleceń kolumny “Nip klienta” i “Miejscowość klienta” oraz rozszerzono o te pola filtr “Szukaj”,
 • usunięto błąd powodujący brak wyświetlania numeru telefonu klienta podczas jego wyboru z formularza “Zlecenia”,
 • dodano możliwość dopisywania wielu “wykonanych czynności” jednocześnie,
 • dodano w ustawieniach aplikacji na zakładce “Zlecenia” opcję “Zmieniaj przypisania klienta w zleceniach przy zmianie klienta w urządzeniu”,
 • dodano możliwość masowej zmiany właściciela urządzeń na zleceniach skojarzonych z urządzeniem (wymagane uprawnienie: zlecenia -> Masowa zmiana przypisania klienta) po jego zmianie w definicji urządzenia.

1.0.3.12022-06-22
Zmiany w wersji 1.0.3.1
 • usunięto możliwość ustawienia nieaktywnego użytkownika jako “przyjmującego” lub “serwisanta”,
 • zablokowano możliwość zmiany serwisanta przypisanego do urządzenia bez posiadanego uprawnienia “Zlecenie->Przypisz serwisanta”,
 • w ustawieniach aplikacji (zakładka zlecenia) dodano parametr “Edycja pola ‘przyjął’”,
 • przy zapisie nowego zlecenia wprowadzono automatyczne ustawianie flagi “Gwarancyjny” w przypadku, gdy wybrane urządzenie jest w okresie gwarancyjnym,
 • dodano do list zawierających kosztorys kolumnę “Nr seryjny dostawcy” (jest to nr seryjny wprowadzany w RaksSQL podczas dostawy towaru),
 • naprawiono błąd zapisu urządzenia dla którego nazwa z pozycji kartoteki RaksSQL (towary) była dłuższa niż 50 znaków,
 • naprawiono błąd zapisu urządzenia/zlecenia dla którego nr seryjny dostawy z pozycji dostawy RaksSQL była dłuższa niż 50 znaków,
 • zmieniono długość pola “nr seryjny” w urządzeniu z 50 na 100 znaków,
 • naprawiono błąd przepełnienia pola numeru zlecenia rejestrowanego w RaksSQL.

1.0.3.02022-06-06
Zmiany w wersji 1.0.3.0
 • naprawiono błąd występujący podczas dopisywania nowego kontrahenta.

1.0.2.92021-10-01
Zmiany w wersji 1.0.2.9
 • naprawiono błąd uniemożliwiający zmianę hasła przy włączonej opcji “Hasło musi zawierać duże i małe litery”.

1.0.2.82021-08-26
Zmiany w wersji 1.0.2.8
 • dodano uprawnienie “Przypisz serwisanta” w kontekście “Zlecenie”,
 • dodano ustawienie aplikacje na zakładce zlecenia: “Domyślny magazyn RaksSQL” z opcją “Nie pokazuj stanów z innych magazynów”,
 • naprawiono błąd niepoprawnego wyświetlania listy dostaw po zmianie zaznaczonego magazynu na formularzu edycji kosztorysu,
 • dodano pole nip i numer klienta na wydruku kosztorysu zlecenia,
 • naprawiono błąd powodujący nakładanie blokady na nowy rekord podczas dopisywania roli.

1.0.2.72021-06-09
Zmiany w wersji 1.0.2.7
 • usunięto błąd powielania zleceń (wielokrotne tworzenie zleceń przy zapisie),
 • powielanie zlecenia rozszerzono o pole “Serwisant”,
 • na wydruku “PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA URZĄDZENIA DO SERWISU” zmieniono opis pola “gwarancja” na “gwarancyjny”,
 • na wydruku “PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA URZĄDZENIA DO SERWISU” dodano pole “Gwarancja do”.

1.0.2.62021-05-31
Zmiany w wersji 1.0.2.6
 • na formularzu edycji zlecenia dodano pole “Nr telefonu klienta”,
 • na wydruku “PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA URZĄDZENIA DO SERWISU” dodano pole “gwarancja” (typu checkbox), “nip klienta” i “nr telefonu klienta”,
 • na wydruku “PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA URZĄDZENIA DO SERWISU” dodano listę “Części użyte do naprawy”,
 • do menu kontekstowego list zleceń dodano opcję “Powiel” (otwiera formularz nowego zlecenia z uzupełnionymi danymi klienta),
 • usunięto błąd nieprawidłowej daty przyjęcia zlecenia (resetowanie daty przyjęcia do daty bieżącej podczas otwierania formularza zlecenia).

1.0.2.52021-03-17
Zmiany w wersji 1.0.2.5
 • dodano nowe zasady tworzenia haseł: - minimalna długość, - wymagalność znaków specjalnych, - wymagalność użycia dużych i małych liter.

1.0.2.42021-01-27
Zmiany w wersji 1.0.2.4
 • dodano możliwość tworzenia pakietów kosztów,
 • dodano możliwość użycia pól dodatkowych z kartoteki towarów RaksSQL w kartotece urządzeń,
 • dodano do kartoteki urządzeń dwa pola: “data produkcji” i “zablokowane”,
 • zaimplementowano weryfikację daty i czasu na komputerze lokalnym,
 • zmieniono format daty utworzenia i zmiany rekordów na ISO yyyy-MM-dd HH:mm,
 • dodano historię autoryzacji (logowania) użytkowników,
 • zaimplementowano czasów ograniczenie ważności hasła użytkownika,
 • zaimplementowano blokadę na 30 min. konta użytkownika po 5 nieudanych próbach zalogowania,
 • dodano pole “email” do definicji konta użytkownika,
 • dodano pole “Numer CF” do definicji zlecenia,
 • wymieniono wszystkie kontrolki list na kontrolki o większej funkcjonalności,
 • zaimplementowano zapamiętywanie stanu kontrolek list i filtrów,
 • zaimplementowano zapamiętywanie pozycji i rozmiaru okien dialogowych.

1.0.2.32020-07-14
Zmiany w wersji 1.0.2.3
 • zaimplementowano aktualizowanie danych urządzenia w zleceniu po zmianie danych i ich zapisaniu w kartotece urządzeń (użycie przycisku “i” na zleceniu w sekcji “urządzenie”).

1.0.2.22020-03-31
Zmiany w wersji 1.0.2.2
 • dodano do definicji urządzenia pole “Nr fabryczny części zamiennej”,
 • dodano do definicji zlecenia numerowane automatycznie pole “Wewnętrzny numer naprawy” (konfiguracja numeracji w ustawieniach aplikacji),
 • dodano możliwość filtrowania zleceń po polach: “Nr fabryczny części zamiennej”, “Wewnętrzny numer naprawy” oraz “Uwagi”,
 • dodano możliwość filtrowania urządzeń po polu: “Nr fabryczny części zamiennej”,
 • dodano na wydruku “Potwierdzenie przyjęcia urządzenia” pola: “Nr fabryczny części zamiennej” i “Wewnętrzny numer naprawy”.

1.0.2.12020-03-16
Zmiany w wersji 1.0.2.1
 • usunięto błąd niewłaściwego sposobu numeracji zamówień w RaksSQL,
 • usunięto błędną nazwę programu na wydruku faktury.

1.0.2.02018-08-21
Zmiany w wersji 1.0.2.0
 • dodano nowe uprawnienie “Faktury / Czytaj”.

1.0.1.92018-07-24
Zmiany w wersji 1.0.1.9
 • dodano raport (eksport do pliku XLS) “Naprawy gwarancyjne”.

1.0.1.82018-07-03
Zmiany w wersji 1.0.1.8
 • dostosowano do zmian dokonanych w systemie RaskSQL.

1.0.1.72018-01-30
Zmiany w wersji 1.0.1.7
 • naprawiono błąd braku nazw produktów na wydruku faktury,
 • naprawiono błąd występujący podczas dodawania usługi/towaru do kosztów zlecenia,
 • dodano wydruk protokołu przyjęcia urządzenia do serwisu,
 • aplikacja wymaga minimum Microsoft Framework .Net 4.

1.0.1.62014-10-22
Zmiany w wersji 1.0.1.6
 • dodano możliwość uruchamiana aplikacji z lokalizacji sieciowej.

1.0.1.52014-10-21
Zmiany w wersji 1.0.1.5
 • zmieniono sposób licencjonowania aplikacji,
 • dodano eksport list do formatu pdf i xls.

1.0.1.42014-07-30