Zestawienie napraw gwarancyjnych - zestawienie w którym możemy monitorować wszystkie naprawy gwarancyjne. Grid daje możliwość różnego rodzaju sortowania dokumentów.
- ma możliwość eksportu do pliku xls,