Lista cenników

Kartoteka cenników ogólnych zawiera listę obowiązujących cenników materiałów i produktów gotowych (szyb).Informacje o filtrowaniu i wyszukiwaniu na listach znajdziesz → tutaj.

Operacje możliwe do wykonania w kontekście cennika to:
 • dodanie nowego cennika,
 • edycja cennika,
 • usunięcie cennika(nie jest możliwe usunięcie cennika, z którym są powiązane dane, np. przypisanie do kontrahenta),
 • odświeżenie listy,
 • wydruk listy.
Dopisanie nowego / edycja istniejącego cennika

Sekcja "Pdstawowe" zawiera informacje o nazwie i uwagi do cennika. Nazwa cennika musi być unikatowa.Operacje możliwe do wykonania w kontekście pozycji cennika to:
 • dodanie pozycji cennika (produkty i materiały, zabiegi technologiczne itp),
 • usunięcie pozycji cennika,
 • wygenerowanie ceny niezatwierdzonej,
 • edycja jednostki miary, której dotyczy cena,
 • edycja ceny niezatwierdzonej,
 • wyczyszczenie ceny aktualnej (zatwierdzonej),
 • wyczyszczenie ceny niezatwierdzonej,
 • odświeżenie listy,
 • wydruk listy
Lista rozwijana "Cena zakupu" pozwala na zmianę rozdzaju ceny zakupu wyświetlanej na liście pozycji.

Generowanie ceny sprzedaży (niezatwierdzonej)Powyższy generator pozwala obliczyć cenę sprzedaży na podstawie ostatniej ceny zakupu lub aktualnej ceny sprzedaży. Cena wynikowa jest obliczana przez jej powiększenie o narzut procentowy, marżę procentową lub narzut kwotowy.

W momencie zapisu możemy zdecydować czy zatwierdzić wprowadzone ceny czy tylko zapisać zmiany w cenniku bez zatwiedzania cen.