Lista kontaktów personalnych

Kartoteka kontaktów personalnych zawiera listę osób kontaktowych powiązanych z kartoteką kontrahentów. Dostęp do tychże kontaktów możliwy jest również z poziomu formularza edycyjnego kontrahenta.Informacje o filtrowaniu i wyszukiwaniu na listach znajdziesz → tutaj.
Informacje o limitowaniu pobieranych danych znajdziesz → tutaj.

Operacje możliwe do wykonania w kontekście kontaktu personalnego to:
  • dodanie nowego kontaktu personalnego,
  • edycja kontaktu personalnego,
  • usunięcie kontaktu personalnego,
  • odświeżenie listy,
  • wydruk listy.

Dopisanie nowego / edycja istniejącego kontaktu personalnegoDopisywanie i edycja kontaktu personalnego może odbywać się bez kontekstu kontrahenta lub z kontekstem. W pierwszym przypadku (dopisywanie z kartoteki kontaktów personalnych) podczas dopisywania kontaktu pole "Kontrahent" jest puste i należy wskzać kontrahenta, do którego zostanie przypisany kontakt personalny. W druim przypadku (dopisywanie z formularza edycji kontrahenta) kotrahent jest już uzupełniony.