Kartoteka etykiet (wykorzystywana jest przez moduł zleceń) przechowuje definicje etykiet towarowych używanych do oznaczania wyrobów gotowych w procesie produkcyjnym.Informacje o filtrowaniu i wyszukiwaniu na listach znajdziesz → tutaj.

Operacje możliwe do wykonania w kontekście definicji etykiety to:
  • dodanie nowej etykiety,
  • edycja etykiety,
  • usunięcie etykiety (nie jest możliwe usunięcie etykiety, z którą są powiązane dane, np. kontrahent),
  • odświeżenie listy,
  • wydruk listy.
Etykiety tworzy się za pomocą edytora raportów wbudowanego w aplikację Cut Glass. Szczegóły dotyczące funkcjonalności edytora można znaleźć → tutaj.