Słownik ten przeznaczny jest do oznacznia zleceń, zbiorów optymalizacjyjnych oraz dokumentów magazynowych dowolnymi wyrażeniami.Informacje o filtrowaniu i wyszukiwaniu na listach znajdziesz → tutaj.

Operacje możliwe do wykonania w kontekście znaczników to:
  • dodanie nowego rekordu,
  • edycja rekordu,
  • usunięcie rekordu (nie jest możliwe usunięcie rekordu, z którym są powiązane dane, np. zlecenie),
  • odświeżenie listy,
  • wydruk listy.
Dopisanie nowego / edycja istniejącego rekorduZakres dostępności znacznika określany jest w opcjach pola "Dostępny w".