WersjaData publikacji

1.0.0.72023-05-24
Zmiany w wersji 1.0.0.7
 • poprawiono raport “Faktura proforma” (zamieniono miejscami kwotę netto i brutto w podsumowaniu).

1.0.0.62023-05-23
Zmiany w wersji 1.0.0.6
 • dodano w cenniku opcję “priorytet” wg której następuje sortowanie konkurujących ze sobą cenników,
 • dodano możliwość ustawienia cennika obowiązującego w zleceniu (formularz zlecenia),
 • dodano raport “Podusmowanie wykorzystania szkła w rozkroju”,
 • dodano raport “Faktura proforma” (raport korzysta ze źródła danych “Oferta”).

1.0.0.52023-05-11
Zmiany w wersji 1.0.0.5
 • dodano do menu głównego opcję: Administracja -> Pobierz plik konfiguracyjny (wymagane uprawnienie do odczytu ustawień),
 • dodano w oknie “Pomoc -> O programie” link do strony internetowej, która umożliwia pobranie najnowszej wersji programu Cut Glass.

1.0.0.42023-04-28
Zmiany w wersji 1.0.0.4
 • naprawiono błąd konwersji naddatku wyrażonego w postaci liczby zmiennoprzecinkowej występujący podczas eksportu optymalizacji do formatu Bottero.

1.0.0.32023-04-24
Zmiany w wersji 1.0.0.3
 • dodano dwa zestawienia “Stany magazynowe wg produktów” i “Stany magazynowe wg dostawców”,
 • zaimplementowano możliwość użycia referencji pól tabel używanych w zestawieniu jako argumentu warunku.

1.0.0.22023-04-17
Zmiany w wersji 1.0.0.2
 • zaimplementowano nowy typ stojaka transportowego – stojak obcy będący własnością kontrahenta,
 • uzupełniono braki w systemie pomocy,
 • zaimplementowano możliwość importu/eksportu ustawień lokalnych i globalnych list.

1.0.0.12023-03-27
Zmiany w wersji 1.0.0.1
 • dodano możliwość optymalizacji wszystkich rodzajów szkła w jednym procesie optymalizacyjnym (opcja na formularzu wywoływanym przed uruchomieniem optymalizacji rozkroju),
 • przeniesiono ustawienie: “przerywanie optymalizacji cyklicznej” i “wyznacz odpady użytkowe po wykonaniu optymalizacji” z ustawień systemowych do formularza optymalizacji rozkroju (formularz wywoływanym przed uruchomieniem optymalizacji rozkroju),
 • zaimplementowano możliwość dodawania wielu rodzajów tafli szkła do optymalizacji (należy zaznaczyć więcej niż jeden rodzaj szkła).
 • dodano menu kontekstowe do listy rodzajów szkła na formularzu optymalizacji rozkroju,
 • dodano nowy rodzaj produktu “Folia” oraz nową cechę “Bela”,
 • rozszerzono definicję konstrukcji komory szyby o właściwość “Folia”,
 • rozszerzono podsumowanie kalkulacyjne zlecenia o zakładkę “Folia”.

1.0.0.02023-03-14
Zmiany w wersji 1.0.0.0
 • zaimplementowano możliwość zmiany hasła przez użytkownika (włączenie tej możliwości w “Ustawienia->Bezpieczeństwo”),
 • naprawiono nieprawidłowe działanie zmiany etykiety dla wybranych pozycji w module wydruku etykiet zleceń,
 • na liście zleceń dodano możliwość pokazania meldunków skojarzonych ze zleceniem,
 • w konstruktorze zestawień zaimplementowano zapamiętywanie stanu listy w formularzu podglądu zestawienia, staje się on domyślnym stanem dla zestawienia,
 • zaimplementowano (kartoteki, magazyn, słowniki, cześciowo administracja) system pomocy kontekstowej wywoływanej klawiszem F1,
 • wyróżniono kolorem “Navy” wszystkie komórki list będące odnośnikami do dokumentów, które można otworzyć skrótem klawiaturowym Left_Alt+Enter i Left_Alt+LMB.

0.2.0.62023-03-09
Zmiany w wersji 0.2.0.6
 • Administracja -> Ustawienia -> Interfejs użytkownika: dodano możliwość sparametryzowania aktualizacji (zezwalaj na uruchomienie nieaktualnej aplikacji – TAK/NIE),
 • dodano uprawnienie “Aktualizacja baz danych -> wykonaj”, uprawnienie powinno zostać włączone dla Administratora (Rola lub Użytkownik),
 • do listy użytkowników dodano kolumny: data zalogowania, data wylogowania, IP stanowiska,
 • poprawiono zgłoszone błędy (w raportach, optymalizacja-ilość formatek, informacja o eksporcie – wszystkie, zaznaczone),
 • w optymalizacji na liście szkła dodano kolumnę “laminat”.