Słownik "otwory i wycięcia" zawiera listę operacji cięć i wierceń możliwych do wykonania w procesie produkcji szyb.Informacje o filtrowaniu i wyszukiwaniu na listach znajdziesz → tutaj.

Operacje możliwe do wykonania w kontekście otworów i wycięć to:
  • dodanie nowego rekordu,
  • edycja rekordu,
  • usunięcie rekordu (nie jest możliwe usunięcie rekordu, z którym są powiązane dane, np. pozycja zlecenia),
  • odświeżenie listy,
  • wydruk listy.
Dopisanie nowego / edycja istniejącego rekordu