Lista dokumentów

Przyjęcia magazynowe są zbiorem dokumentów opisujących operacje wprowadzenia do magazynu materiałów, półproduktów i produktów gotowych (powstałych w procesie produkcji szyb).
 


Informacje o filtrowaniu i wyszukiwaniu na listach znajdziesz → tutaj.Listy mogące potencjalnie zawierać bardzo duże ilości wierszy zostały wyposażone w mechanizm limitowania pobieranych z bazy danych. Dzięki temu mechanizmowi użytkownik może zdecydować czy chce ograniczyć ilość prezentowanych na liście wierszy i przyspieszyć w ten sposób załadownie listy, czy pobrać wszystkie dane naraz w dłuższym czasie. Jeżeli zbiór wierszy został ograniczony przez mechanizm limitowania to licznik reprezentujący ilość wierszy (znajduje się on za polem tekstowym fitra np. #100 (+)) zawiera oznaczenie (+). 

Listy dokumentów z reguły zawierają dotatkowe zestawy filtrów. W powyższym przypadku są to:
  • zakres daty wystawienia dokumentów z możliwością wybrania predefiniowanego zakresu z listy rozwijanej lub wprowadzenie własnego,
  • kod dokumentu będący odpowiednikiem rodzaju dokumentu,
  • znaczniki przypisane do dokumentu.
Operacje możliwe do wykonania w kontekście dokumentu przyjęcia magazynowego to:
  • dodanie nowego dokumentu,
  • edycja dokumentu,
  • usunięcie dokumentu (nie jest możliwe usunięcie dokumentu, z którym są powiązane dane lub produkty w nim zawarte zostały już rozchodowane),
  • odświeżenie listy,
  • wydruk listy.
Dopisanie nowego / edycja istniejącego dokumentuW sekcji "Podstawowe" znajduje się pole "Dostawca", które należy wypełnić tylko w przypadku dokumentów przyjęć zewnętrznych (PZ).
 

Lista pozycji dokumentu zawiera materiały, półprodukty lub produkty, które zamierzamy wprowadzić do magazynu. Istnieje możliwość zautomatyzowania tej czynności przez import pozycji z pliku. Tworzenie definicji importu zostało opisane → tutaj. Jeżeli w importowanym pliku identyfikatory produktów nie są zgodne z kartoteką programu Cut Glass to należy zdefiniować kody alternatywne dla importowanych pozycji i zaznaczyć opcję "Zastosuj słownik kodów alternatywnych kontrahenta". Opcja importu z wykorzystaniem kodów alternatywnych nie jest dostępna dla dokumentów przyjącia wewnętrznego. Zaimportowane zostaną tylko zaznaczone pozycje z pliku.
 

Ręczne wprowadzanie pozycji dokumentu.Produkty występujące w wielu wariantach określane są w polu "Cecha", wprowadzana ilość dotyczy tylko wybranego wariantu (cechy). W polu "Nr partii" znajduje sie przycisk umożliwiający przegląd poprzednich dostaw wybranego produktu, ma to na celu pomoc w ustaleniu np. numeru seryjnego dla stojaków zwrotnych.

Zmniejszenie ilość wcześniej zapisanego dokumentu skutkuje zmianą stanu magazynowego i jest możliwe tylko jeśli produkt jest dostępny w wystarczającej ilości (nie został rozchodowany).
 

Na zakładce "Znaczniki" znajduje się lista dostępnych znaczników możliwych do przypisania do dokumentu przyjęcia magazynowego. Uwaga, ilość możliwych do przypisania znaczników jest ograniczona do pięciu.