Lista produktów

Kartoteka produktów zawiela listę wszystkich dostępnych w aplikacji produktów gotowych i materiałów używanych do wytworzenia tych pierwszych.Informacje o filtrowaniu i wyszukiwaniu na listach znajdziesz → tutaj.

Lista rozwijana "Cena sprzedaży" umożliwia wybranie rodzju cennika używanego do prezentowania ceny w kolumnie "Cena sprzedaży".

Operacje możliwe do wykonania w kontekście produku to:
  • dodanie nowego produktu,
  • edycja produktu,
  • usunięcie produktu(nie jest możliwe usunięcie produktu, z którym są powiązane dane, np. zlecenia),
  • odświeżenie listy,
  • wydruk listy.

Dopisanie nowego / edycja istniejącego produktuZakładka "Podstawowe" zawiera ogólne dane produktu niezależna od jego rodzaju. Dane szczegółowe zawiera dodatkowa zakładka o nazwie odpowiadającej rodzajowi produktu.
Wartość w polu "Indeks" musi być unikalna. W polu "Minimalny stan magazynowy" należy określić ilość magazynową poniżej, której użytkownik będzie informowany o niskim stanie magazynowym produktu.

Pole "Cecha" pozwala określić rodzaj cechy opisującej produkt. Wartości cechy stanowią słownik możliwych do przypisania wartości dla wybranej cechy oraz określenia stanu minimalnego. Jeżeli użyjemy cechy i jej wartośći w definicji produktu to wszystkie operacje magazynowe (przyjęcia i wydania) będą realizowane w kontekście określonej wartości cechy. W przeciwnym wypadku dotyczyć będą produktu w ogólności.