Kartoteka raportów przechowuje definicję raportów utworzonych przez użytkownika na podstawie raportów wzorcowych wbudowanych w aplikację Cut Glass lub zródeł danych w postaci zestawień utworzonych przez użytkownika.Informacje o filtrowaniu i wyszukiwaniu na listach znajdziesz → tutaj.

Operacje możliwe do wykonania w kontekście definicji raportu to:
  • dodanie nowego raportu,
  • edycja raportu,
  • usunięcie raportu,
  • odświeżenie listy,
  • wydruk listy.
Raporty tworzy się za pomocą edytora raportów wbudowanego w aplikację Cut Glass. Szczegóły dotyczące funkcjonalności edytora można znaleźć → tutaj. Aby raport stał się dostępny dla określonych modułów aplikacji należy zanaczyć odpowiedni element klikając na przycisk "Dostępność" znajdujący się na głównej belce edytora.