Lista ról użytkowników aplikacji Cut Glass

Role są obiektami służącymi do grupowania uprawnień.Informacje o filtrowaniu i wyszukiwaniu na listach znajdziesz → tutaj.

Operacje możliwe do wykonania w kontekście roli to:
  • dodanie nowej roli,
  • edycja roli,
  • usunięcie roli (nie jest możliwe usunięcie roli, z którą są powiązani użytkownicy),
  • odświeżenie listy,
  • wydruk listy.
Dopisanie nowej / edycja istniejącej roliSekcja "Uprawnienia" zawiera listę wszystki dostępnych uprawnień w aplikacji Cut Glass. Zaznaczenie opcji w kolumnie "Zezwól" skutkuje nadaniem roli uprawnienia.