Lista "Kompletacje" zawiera informacje o utworzonych przez operatora kompletacji wyrobów gotowych przygotowanych do wydania z magazynu.Informacje o filtrowaniu i wyszukiwaniu na listach znajdziesz → tutaj.

Operacje możliwe do wykonania w kontekście pozycji dokumentu kompletacji to:
  • wydanie (utworzenie na podstawie komplecji dokumentu wydania magazynowego),
  • zmiana statusu kompletacji na "w trakcie" (dostępne tylko dla kompletacji ze statusem "gotowe", powoduje powrót do statusu "w trakcie", tym samym umożliwia ponowną edycję kompletacji przez operatora w magazynie),  
  • odświeżenie listy,
  • wydruk listy.

Podgląd szczegółów kompletacji.Z poziomu podglądu kompletacji możliwe jest utworzenie dokumentu wydnia magazynowego jeśli kompletacja pozostaje w statusie "gotowa".