Formularz "Melduj wykonanie szyby" jest narzędziem pozwalającym operatorowi produkcji raportowanie do systemu Cut Glass o wykonaniu szyby zespolonej. Formularz został przygotowany do pracy z czytnikiem kodów kreskowych umożliwiającym szybkie wprowadzenie identyfikatora pozycji zlecenia. Możliwe jest również ręczne wprowadzenie tegoż identyfikatora. Przełączając się w tryb odczytu (kliknięcie przycisku "Meldunek") w momencie zeskanowania kodu kreskowego pozycji zlecenia następuje tylko odczyt informacji o stanie pozycji bez raportowania jej wykonania.