Lista zawierająca aktualne stany magazynowe materiałów, półproduktów i produktów gotowych. Informacje o filtrowaniu i wyszukiwaniu na listach znajdziesz → tutaj.

Opcja "Ukryj odpady użytkowe" eliminuje z listy odpady powstałe z operacji rozkroju szkła. Lista rozwijana "Cena sprzedaży" umożliwia określenie rodzaju cennika, który zostanie użyty do wypełnienia kolumny "Cena sprzedaży".

Operacje możliwe do wykonania w kontekście rekordu to:
  • przegląd doumentów dostawy (ilustracja poniżej) wybranego produktu,
  • odświeżenie listy,
  • wydruk listy.