Proces aktualizacji aplikacji CUT GLASS w systemie został zautomatyzowany. System podczas uruchamiania sprawdza dostępność nowych wersji aplikacji. Jeżeli wersja jest dostępna sugeruje jej wykonanie.
Proces związany z aktualizacją można ograniczyć w samej aplikacji w uprawnieniach użytkowników.

Jak sprawdzić do kiedy możemy aktualizować aplikację w ramach licencji ?
- w programie wybieramy – Pomoc – O programie – Aktualizacje programu ważne do ….

WAŻNE :
- przed każdą aktualizacją zaleca się wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych,
- nie posiadając kopii bazy danych nie będziemy mogli odtworzyć bazy -  wszystkie dane
  zostaną utracone.


UWAGA :
Aktualizacja bez ważnej licencji na kolejny okres !
 
  1. Jeżeli aktualizacja nie została wykupiona , a jej okres dobiegł końca – nie aktualizujemy aplikacji ( po otrzymaniu komunikatu o nowej wersji – anulujemy proces aktualizacji.
  2. Proces sprawdzania przy kolejnych aktualizacjach nie powinien zostać wznowiony po wybraniu przycisku  – anuluj,

Co się stanie jeżeli zgodzimy się na taką aktualizację ? :

Aplikacja zostanie zablokowana i użytkownicy otrzymają informację o konieczności wprowadzenia klucza uprawniającego do uruchomienia nowej wersji aplikacji.

Procedura naprawcza :
- trzeba wrócić do kopii bazy danych przed wykonaniem aktualizacji,
- trzeba przywrócić wersję oprogramowania z przed aktualizacji,
- można wykupić aktualizację :)

Aktualizacja z ważną licencją na kolejny okres !


Przed rozpoczęciem nowego okresu po wykupieniu aktualizacji otrzymujecie Państwo plik z licencjami do wczytania w systemie CUT GLASS ( Administracja – Licencje – Wczytaj licencje z pliku ). W ten sposób nadawane są uprawnienia do aktualizacji nowych wersji w kolejnym okresie.