Lista "Obrót stojakami" zwrotnymi stanowi dodatkową ewidencje, dzięki której monitorowany jest aktualny status stojaków.Informacje o filtrowaniu i wyszukiwaniu na listach znajdziesz → tutaj.

Operacje możliwe do wykonania w kontekście pozycji dokumentu wydania magazynowego stojaka zwrotnego to:
  • zwrot stojaka do magazynu,
  • odświeżenie listy,
  • wydruk listy.