Stojaki używane są do transportu szyb.Stojak może być trzech rodzajów: zwrotny, bezzwrotny i obcy. Stojaki zwrotne i obce (opcjonalnie) są ewidencjonowane w magazynie jako produkty z unikalnym numerem seryjnym. Do celów zarządzania stojakami zwrotnymi używany jest moduł "Obrót stojakami".