Słownik kształtów szyb jest wewnętrznym nieedytowalnym zbiorem kształtów predefiniowanych możliwych do zdefiniowania w procesie produkcyjnym. Szczególnym przypadkiem jest tzw. "kształt nieokreślony". Oznacz to, iż jego definicja musi zostać dostarczona w postaci pliku DXF (R12 ).