Lista dokumentów

Zamówienia do dostawcy są zbiorem dokumentów mających za zadanie realizację procesu składania zamówień u dostawców produktów wykorzystywanych w procesie produkcji szyb.
 


Informacje o filtrowaniu i wyszukiwaniu na listach znajdziesz → tutaj.Listy mogące potencjalnie zawierać bardzo duże ilości wierszy zostały wyposażone w mechanizm limitowania pobieranych z bazy danych. Dzięki temu mechanizmowi użytkownik może zdecydować czy chce ograniczyć ilość prezentowanych na liście wierszy i przyspieszyć w ten sposób załadownie listy, czy pobrać wszystkie dane naraz w dłuższym czasie. Jeżeli zbiór wierszy został ograniczony przez mechanizm limitowania to licznik reprezentujący ilość wierszy (znajduje się on za polem tekstowym fitra np. #100 (+)) zawiera oznaczenie (+). 

Listy dokumentów z reguły zawierają dotatkowe zestawy filtrów. W powyższym przypadku są to:
  • zakres daty wystawienia dokumentów z możliwością wybrania predefiniowanego zakresu z listy rozwijanej lub wprowadzenie własnego,
  • nazwa skrócona dostawcy,
  • znaczniki przypisane do dokumentu.
Operacje możliwe do wykonania w kontekście dokumentu przyjęcia magazynowego to:
  • dodanie nowego dokumentu,
  • edycja dokumentu,
  • usunięcie dokumentu,
  • scalenie dokumentów,
  • odświeżenie listy,
  • wydruk listy.
Dopisanie nowego / edycja istniejącego dokumentuW sekcji "Podstawowe" znajduje się pole "Dostawca", które należy wypełnić obligatoryjnie.
 

Wprowadzanie pozycji dokumentu.Produkty występujące w wielu wariantach określane są w polu "Cecha", wprowadzana ilość dotyczy tylko wybranego wariantu (cechy).
 

Na zakładce "Znaczniki" znajduje się lista dostępnych znaczników możliwych do przypisania do dokumentu przyjęcia magazynowego. Uwaga, ilość możliwych do przypisania znaczników jest ograniczona do pięciu.