Pulpit aplikacji Cut Glass stanowi kontener skrótów do obiektów typu zlecenie, zbiór optymalizacyjny, kompletacja lub kontrahent.Umieszczanie obiektów na pulpicie odbywa się z menu kontekstowego list lub przycisków paska narzędziowego.Operacje dostępne w kontekście skrót:
  • przejście do rekordu na liście, na który wskazuje skrót,
  • przypisanie koloru nagłówka skrótu,
  • usunięcie skrótu z pulpitu. 
Wywołująć menu kontekstowe na nagłówku grupy skrótów otrzymujemy możliwość zresetowania kolorów nagłówków skrótów i usunięcie wszystkich skrótów z grupy.