Lista dokumentów

Wydania magazynowe są zbiorem dokumentów opisujących operacje wydawania z magazynu materiałów, półproduktów i produktów gotowych (powstałych w procesie produkcji szyb). Część operacji wydań magazynowych jest elementem procesu produkcyjnego i w rzeczywistości odpowiada zamianie materiałów na półprodukty oraz półproduktów na produkty gotowe (dokumenty typu RWR, RWK, RWG).Informacje o filtrowaniu i wyszukiwaniu na listach znajdziesz → tutaj.
Informacje o limitowaniu pobieranych danych znajdziesz → tutaj.

Listy dokumentów z reguły zawierają dotatkowe zestawy filtrów. W powyższym przypadku są to:
  • zakres daty wystawienia dokumentów z możliwością wybrania predefiniowanego zakresu z listy rozwijanej lub wprowadzenie własnego,
  • kod dokumentu będący odpowiednikiem rodzaju dokumentu,
  • znaczniki przypisane do dokumentu.
Operacje możliwe do wykonania w kontekście dokumentu wydania magazynowego to:
  • dodanie nowego dokumentu,
  • edycja dokumentu,
  • usunięcie dokumentu (usunięcie dokumentu skutkuje przywróceniem do magazynu produktów znajdujących się na liście pozycji),
  • eksport dokumentu do formatu Raks SQL i Edi ECOD,
  • odświeżenie listy,
  • wydruk listy.

Dopisanie nowego / edycja istniejącego dokumentuW sekcji "Podstawowe" znajduje się pole "Nabywca" i "Odbiorca" oraz sekcja "Adres dostawy",  które należy wypełnić tylko w przypadku dokumentów wydań zewnętrznych (WZ). Adres dostawy można uzupełnić automatycznie klikając na etykietę "Adres dostawy" i  wybierając jeden z adresów. Adresy dostawy pobierane są z kartoteki odbiorcy wraz z adresem domyślnym.Produkty występujące w wielu wariantach określane są w polu "Cecha", wprowadzana ilość dotyczy tylko wybranego wariantu (cechy). Aplikacja umożliwia wydanie produktu pochodzącego ze wskazanej dostawy. W tym celu należy wskazać dostawę używając przycisku lupy w polu "Dostawa".Jeżeli nie wskażemy dostawy to aplikacja wyda z magazynu produkt wg zasady FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło).

Cenę sprzedaży produktu można wybrać używając przycisku z ikoną walut (jeżeli istnieje cennik dla wybranego produktu).

Podczas edycji dokumentu wydania pozycje produktowe, o które został w danym momencie pomniejszony stan magazynowy zostają umieszczone na liście zablokowanych pozycji magazynowych.