Kody alternatywne stanowią mapę kodów kontrahenta na pozycje kartoteki produktów i materiałów w aplikacji Cut Glass. Dzięki kodom alternatywnym istnieje możliwość przypisania do pojedynczej pozycji produktowej w Cut Glass jednego lub więcej kodów produktów z kartoteki zewnętrznej kontrahenta. Mapowanie tego rodzaju jest niezbędne do przeprowadzenia operacji importu zleceń i przyjęć magazynowych z systemów zewnętrznych kontrahentów.Lista pozycji zawiera wszystkie pozycje z kartoteki produków i materiałów.

Operacje możliwe do wykonania w kontekście pozycji listy produktów i materiałów:
  • edycja przypisania kodów alternatywnych,
  • usunięcie przypisania kodów alternatywnych,
  • odświeżenie list,
  • wydruk listy.
 

Edycja przypisania kodów alternatywnychW sekcji "Kody alternatywne" należy wprowadzić kody produktów występujące w systemie zewnętrznym kontrahenta.  Przycisk "Dodaj" powoduje dodanie pola tekstowego dla nowego kodu alternatywnego.