Większość list danych używanych w systemie Cut Glass posiada możliwość zarządzania ich konfiguracją. Własności list takie jak: formatowanie wyświetlania, widoczność kolumn, kolejność kolumn, porządek sortowania wierszy, grupowanie oraz wyszukiwanie mogą zostać zapisane jako ustawienie lokalne listy. Takie ustawienie przechowywane jest lokalnie na komputerze użytkownika. Istnieje jednakże możliwość opublikowania wybranego ustawienia aby stało się ono dostępne dla wszystkich użytkowników systemu (wymagane uprawnienie). Opublikowane ustawienie listy staje się ustawieniem globalny przez co może je zaimportować każdy użytkownik jako własne ustawienie lokalne. Możliwa jest również wymiana ustawień za pomocą plików, służy do tego przycisk "Import/Eksport".