Mapowanie danych Cut Glass przy eksporcie wydań magazynowych w formacie Edi ECOD:
 
Edi ECOD Cut Glass
Order-Header -> OrderNumber Numer WZ
Order-Header -> OrderDate Data wystawienia
Order-Header -> DocumentFunctionCode Zawsze "O"
Order-Header -> MessageType Zawsze "OD"
Order-Header -> Remarks Puste
Order-Header -> OrderCurrency Zawsze "PLN"
Order-Parties -> Buyer -> ILN Symbol nabywcy
Order-Parties -> Buyer -> TaxID Nip nabywcy
Order-Parties -> Buyer -> Name Pełna nazwa nabywcy
Order-Parties -> Buyer -> StreetAndNumber Ulica, numer budynku i numer lokalu nabywcy adresu domyślnego
Order-Parties -> Buyer -> CityName Miejscowość nabywcy adresu domyślnego
Order-Parties -> Buyer -> PostalCode Kod pocztowy nabywcy adresu domyślnego
Order-Parties -> Buyer -> Country Kod kraju nabywcy adresu domyślnego
Order-Parties -> Seller -> ILN Numer GLN firmy (Administracja->Ustwawienia->Firma)
Order-Parties -> Seller -> TaxID Nip firmy
Order-Parties -> Seller -> Name Pełna nazwa firmy
Order-Parties -> Seller -> StreetAndNumber Ulica, numer budynku i numer lokalu firmy
Order-Parties -> Seller -> CityName Miejscowość firmy
Order-Parties -> Seller -> PostalCode Kod pocztowy firmy
Order-Parties -> Seller -> Country Zawsze "PL"
Order-Lines -> Line -> Line-Item -> LineNumber Numer kolejny
Order-Lines -> Line -> Line-Item -> EAN Indeks #2 produktu w pozycji wydania
Order-Lines -> Line -> Line-Item -> SupplierItemCode Indeks #1 produktu w pozycji wydania
Order-Lines -> Line -> Line-Item -> ItemDescription Nazwa produktu w pozycji wydania
Order-Lines -> Line -> Line-Item -> OrderedQuantity Ilość w pozycji wydania
Order-Lines -> Line -> Line-Item -> InvoicedQuantity Ilość w pozycji wydania
Order-Lines -> Line -> Line-Item -> UnitOfMeasure Jednostka miary PCE jeśli pozycja wydania w sztukach lub MTK jeśli w metrach kwadratowych (zależy od Administracja-> Ustawienia-> Eksport wydań do ERP-> Konwertuj sztuki na metry kwadratowe pozycji szyb)
Order-Lines -> Line -> Line-Item -> OrderedUnitNetPrice Cena sprzedaży (netto) w pozycji wydania
Order-Lines -> Line -> Line-Item -> OrderedUnitRetailPrice Cena sprzedaży (netto) w pozycji wydania
Order-Lines -> Line -> Line-Item -> OrderedUnitListPrice Cena sprzedaży (netto) w pozycji wydania
Order-Lines -> Line -> Line-Item -> OrderedUnitGrossPrice Cena sprzedaży brutto obliczona na podstawie stawki VAT (zależy od Administracja-> Ustawienia-> Eksport wydań do ERP-> Wartość stawki VAT)
Order-Lines -> Line -> Line-Item -> NetAmount Wartość netto pozycji wydania
Order-Lines -> Line -> Line-Item -> Remarks Uwagi w pozycji wydania lub tekst wygenerowany na podstawie schematu opisu pozycji (zależy od Administracja-> Ustawienia-> Eksport wydań do ERP-> Schemat opisu pozycji)