Pulpit Użytkownika 

- jest to dostęp dla klientów np.: biur rachunkowych, osób z firmy, którzy nie potrzebują pełnych praw dostępu. Prawa ustawiane są w Module Administratora przez operatora, który posiada większe uprawnienia. Działanie systemu eKsięgowy na prawach użytkownika jest podobne jak na prawach operatora tylko z mniejszymi uprawnieniami.  opis - dokument księgowy



Takie podejście pozwala na wykorzystanie takiego kanału np. do składania - przekazywania dokumentów elektronicznie do działu księgowości w bardzo szybkim czasie. Dokumenty nie giną, są przekazywane do odpowiednich osób, działów, przechodzą przez ścieżkę akceptacji z udziałem osób składających dokumenty - użytkowników. 

Każdy użytkownik otrzymuje wygenerowany dostęp przez operatora lub administratora systemu eKsięgowy, za pomocą którego loguje się do systemu obiegu dokuentów. Przekazane dokuementy w każdym momencie są dostępne w systemie z odpowiednimi uwagami, informacjami pochodzącymi np. z działu księgowego, kierownika - przełożonego.

Użytkownik ma możliwość instalcji Modułu Mobilnego z dostępem do ustawionych funkcjonalności. Za pośrednictwem aplikacji mobilnej - na smartfon w każdej chwili może przesłać dokumenty do firmy np. faktury za paliwo. 
Otrzymuje powiadomienia o dokumentach, które zostały przypisane do niego.

Opis aplikacji mobilnej znajduje się w Moduł Mobilny opis