Menadżer projektów PRO pozwala na zarządzanie projektami podobnie jak klasyczny Menadżer projektów, ale w rozbudowanej formie.

Aby otworzyć Menadżer projektów PRO należy z górnego menu wybrać "Dodatki > Menadżer projektów PRO "



Główne okno prezentuje listę projektów.



Nowy projekt dodajemy przyciskiem




W nowym oknie, w jego lewej części należy uzupełnić dane odnośnie nowego projektu takie jak:
  • nazwa projektu
  • kod projektu
  • status
  • budżet
  • data rozpoczęcia i zakończenia
  • opis projektu (opcjonalnie)




Pole z sumą projektu - jego wartość zmienia się podczas dodawania nowych dokumentów księgowych z zapisami na kontach.
W prawej części okna dodajemy konta, na które będą księgowane dokumenty, które biorą udział w projekcie.

Aby dodać konto klikamy na

W nowym koncie mamy listę z planu kont z systemu księgowego.


Należy zaznaczyć odpowiednie konta i klknąć w przycisk

Konta zostaną podpięte do projektu



Jeśli dane konto zawiera konta podrzędne, jest oznaczone w kolumnie "Podrzędne"

Można dodać konta podrzędne, aby lepiej widzieć rozbicie kosztów. Żeby dodać konto podrzędne należy dwukrotnie kliknąć na danym wierszu lub kliknąć ikonkę

W nowym oknie należy wybrac intersujące nas konta podrzędne i kliknąć a następnie zamknąć okno przyciskiem
Można dodawać więcej poziomów zagnieżdzeń.
Po dodadniu kont, gdy wejdziemy w edycję projektu, możemy rozwinąć konto nadrzędne i widzimy wtedy strukturę kont w formie drzewa.



Na każdym koncie (które nie ma podrzędnych) można wprowadzić kwotę, w której powinna się zmieścić ta część projektu. Pozwala to tworzyć mini podprojekty w ramach jednego projektu.