eKsięgowy Mobilny - pozwala na podłączenie oraz przesyłanie informacji do systemu eKsięgowy z urządzeń mobilnych (smartfonów), przekazuje informacje dla użytkowników, którzy mają zainstalowana aplikację mobilną.

        Aplikacja mobilna w systemie eKsięgowy dostępna jest dla operatora i użytkownika.
Operator jak i użytkownik ma możliwość podłączenia aplikacji za pośrednictwem swojego konta w systemie eKsięgowym. Po zalogowaniu się do systemu, w górnym lewym rogu wybieramy ikonę telefonu. Kolejny krok to skanowanie kodu QR w aplikacji mobilnej. 
Jeżeli kod zostanie prawidłowo zweryfikowany, aplikacja mobilna podłączy się do danej firmy - w przypadku użytkownika. Operator otrzymuje funkcjonalność rozbudowaną tzn. jeżeli ma dostęp do wielu firm, będzie miał możliowść przełączania się po firmach w aplikacji mobilnej. Oczywiście dostęp uzależniony jest od praw dostępu ustawionych w Module Administratora.  

Pulpit eksięgowego - ikona telefonu 

Rejestracja urządzenia mobilnego po stronie eKsięgowego 
 
  • Aplikacja Mobilna dla systemu Android
Zainstalowana aplikacja na smartfonie po uruchomieniu wymusza skanowanie kodu QR z aplikacji eKsięgowy, jw.


Taka operacja pozwala na podłączenie urządzenia do systemu eKsięgowy. Użytkownik apliakcji nie musi znać ustawień, wszystko dzieje się automatycznie po zeskanowaniu kodu QR.

Menu - dostępne funkcjonalności 
Początkowy pulpit operatora jak i użytkownika jest podobny. Różnica polega na możliwości wyboru firmy na koncie operatora.

  • Faktury do akceptacji
Informacje, które przychodzą z systemu eKsięgowy jeżeli dokument został wprowadzony w obieg dokumentów, a operator jest wpisany jako osoba zatwierdzająca. Taka osoba ma możliwość : akceptacji, odrzucenia, wprowadzenia komentarza.Dokument zawiera wiele informacji, aby użytkownik referencyjny mógł w pełni ocenić przesłany dokument.

 

  • Faktury zaakceptowane - zapisywana jest informacja o przebiegu akceptacji, możliwość podglądu dokumentu w każdym momencie.
  • Zeskanowane i wysłane  - dokumenty przekazane przez Moduł Mobilny - aplikację 

Skanowanie dokumentu i jego wysyłka

Dokumenty można skanować bezpośrednio z aplikacji, również wybierać z galerii zdjęć Dokument wysłany z urządzenia zostaje zarejestrowany w eKsięgowym, dokumenty oczekujące -  dokumenty z urządzenia mobilnego. Każdy dokument jest rejestrowany w odpowiedniej firmie do której został podłączony smartfon.
Każdy dokument zapisany oraz wysłany pozostaje na urządzeniu, można zweryfikować taki dokument ponownie w późniejszym czasie, dokumenty znajdują się w zeskanowane i wysłane.Deklaracje 

Osoba posiadająca dostęp do tych dokumentów otrzymuje powiadomienie o przygotowaniu deklaracji. Na urządzeniu ma możliwość podejrzenia kwoty oraz termiunu płatności.
Mamy możliwość zaznaczenia dokumentu jako zapłacony, ten stan przenosi się do systemu eKsięgowy przy deklaracji - status dokumentu. Taka informacja pozwala zapanować w prosty sposób nad płatnościami podatków.Menadżer projektów 

Użytkownicy, którzy posiadają prawa do przeglądania projektów za pośrednictwem urządzenia mobilnego, przez cały czas mogą kontrolować projekt.