Jest to kartoteka pojazdów firmowych, w której możemy prowadzić rejestr samochodów.

Aby przejść do kartoteki pojazdów należy wybrać "Kartoteki > Pojazdy"Kartoteka pojazdów jest wykorzystywana do rozliczania paliwa i rejestru przypisania pojazdow.
Rozliczenie dokumentów za paliwo ( kosztów paliwa ) można zautomatyzować przypisując odpowiedni schemat księgowania, tak zdefiniowany słownik przyspiesza proces księgowania dokumentów.

Aby dodać nowy pojazd do kartoteki należy kliknąć na przycisk
W nowym oknie uzupełniamy pola: "Nazwa ", "Nr rejestracyjny ", wybrać odpowiedni dział (ze struktury firmy) oraz rozliczenie kosztów paliwa: "Odliczenie VAT", "Typ dokumentu", oraz "Schemat księgowań ".
Opcjonalnie można wypełnić "Użytkujący " oraz "Uwagi ".

Informacja znajdująca się obok okna: Schemat księgowania "    zawiera listę zmiennych do wykorzystania w schemacie, aby zautomatyzować proces rejestracji dokumentu.

Dostępne zmienne specjalne :
Po zapisaniu aktualizuje nam się kartoteka, w tym miejscu możemy filtrować oraz wyszukiwać dane.