Rejestr faktur przychodzących - po uruchomieniu modułu Workflow oraz jego wcześniejszej konfiguracji - tutaj

otrzymujemy dostęp do miejsca w którym możemy rejestrować dokumenty - faktury zakupu. To tutaj automatyzowane są codzienne czynności,  rejestracja dokumentów w postaci cyfrowej, automatyczne nadawanie numeru ewidencyjnego oraz możliwość przekazywania dokumentów do poszczególnych działów: przekazywanie ręczne lub za pośrednictwem zdefiniowanych procedur.

Podstawowa lista z zarejestrowanymi fakturami,- w module otrzymujemy możliwość filtrowania pozycji na liście wg. zdefiniowanych parametrów
- wyszukiwanie po wszystkich danych z listy dokumentów
- dodawanie dokumentów do listy

Dodawanie dokumentów - odbywa się za pomocą przycisku , kolejno otrzymujemy formularz do wypełnieniadokument do wprowadzenia jest realizowany w takim samym trybie jak dokumenty księgowe,

Dostępne są następujące możliwości :
- dodawania komentarzy
- obieg dokumentów - w tej zakładce nadajemy obieg dla wskazanego dokumentu - ręczny lub proceduralny
- załączniki, które działają tak samo jak w całym systemie - możliwość dodawania innych plików związanych z danym dokumentem

W główce dokumentu znajdują się :
- nr ewidencyjny, który został zdefiniowany w ustawieniach,
- data otrzymania dokumentu wraz z godziną - jest to data rejestracji dokumentu,
- sposoby przyjęcia, które można zdefiniować słownikowo po wybraniu


istnieje możliwość parametryzacji sposobu jako domyślnego, przy wybranym sposobie należy zaznaczyć go jako "Domyślny"

Kolejno operator musi wypełnić wszystkie pola związane z dokumentem, kończąc wprowadzanie wymagany jest zapis dokumentu - przycisk "Zapisz"

Wprowadzony i zapisany dokument zostanie dodany do listy dokumentów oraz otrzyma swój początkowy "ZNAK"  . Ten identyfikator wskazuje na początkowe wprowadzenie dokumentu.
Na liście dokumentów mamy dostęp do dokumentu - przy nr ewidencyjnym ( ikona dokumentu - tylko podgląd ), znak - po naciśnięciu podgląd obiegu dokumentów
wszelkie informacje na temat dokumentu znajdują się również w edycji dokumentu: aby wejść do dokumentu - należy dwukrotnie nacisnąć lewy przycisk myszy lub prawym wywołać menu kontekstowe
na końcu każdego wiersza znajduje się również miejsce z Akcją - w którym dostępne są funkcje z menu kontekstowego.

Obieg dokumentów - przekazanie dokumentu do innego działu
- przekazanie dokumentu do innego działu odbywa się w samym dokumencie w zakładce "Obieg dokumentu"- przekazanie dokumentu, w tym miejscu wskazujemy dział do którego chcielibyśmy przekazać dany dokument w celu uzupełnienia, potwierdzenia itd. Taki dokument można przekierować bezpośrednio do pracownika działu - co znacznie może przyspieszyć obieg dokumentu.
przekazany dokument otrzymuje nowy "ZNAK"  na liście dokumentów oraz w kolumnie "Obieg dokumentu" zawarta jest informacja do kogo został przekierowany dokument - gdzie się znajduje, wszystkie informacje zawarte są również w samym dokumencie.

Pozycja na liście dokumentów może przyjąć "ZNAK" wg. poniższych oznaczeńoznaczenia na liście pomagają w szybkiej ocenie dokumentu pod względem jego obiegu,

W dokumencie znajduje się cała historia obiegu takiego dokumentu wraz z komentarzami i opisami. Przekazany dokument można rownież modyfikować pod względem dekretacji - przypisywanie MPK - miejsc powstawania kosztów.

- historia dokumentu - obieg z informacjami tworzonymi przez pracowników- przypisywanie MPK - opis tutaj

na danym dokumencie podczasa jego weryfikacji, opisywaniu itd. poszczególne działy mogą przypisywać miejsca powstawania kosztów przy pozycjach w dokumencie, takie działania pozwalają budować dekretację potrzebną podczas księgowania dokumentów,Po sprawdzeniu takiego dokumentu w końcowym etapie - dokument powinien zostać przekazany do księgowości. Taka operacja potrafi automatycznie zbudować dekrety na podstawie przypisanych danych w dokumencie.

- przekazanie do księgowania- na liście dokumentów w Workflow - dokument zostaje przekolorowany na zielono oraz otrzymuje końcowy "ZNAK" z opisem w kolumnie "Obieg dokumentu" - Przekazano do księgowości. Taki dokument powinien pojawić  się  w Księgowość - Dokumenty księgowe.

- dokument na liście dokumentów księgowych- edycja dokumentu - w dokumencie znajdują się informacje z obiegu - ścieżki przejścia- dekrety, wygenerowane automatycznie na podstawie MPKW tym miejscu dokument kończy swoją drogę - obieg. Przeniesienie dokumentu do systemu księgowego odbywa się na wcześniejszych zasadach.

Miłej pracy z obiegiem dokumentow - faktury kosztowe :)