Kosz z dokumentami -  w tym miejscu znajdują się wszystkie usunięte dokumenty z systemu eKsięgowy. Dostęp do dokumentów jest możliwy z głównego pulpitu aplikacji eKsięgowy "Ikona kosza". Po naciśnięciu kafelka z ikoną kosza dostępne są usunięte dokumenty z całego systemu.z menu kontekstowego dostępne są określone możliwości, które ustawia administrator na operatorze lub użytkowniku ( uprawnienia na koncie ),