W tym miejscu wybieramy, przypisujemy kody dokumentów z RaksSQL, które będziemy wykorzystywać w eKsięgowym.
Mamy do ustawienia kody dokumentów dla trybu prostego (praca ze schematami księgwymi) oraz dla trybu rozszerzonego (praca z wzorcami księgowymi).

Tryb prosty

Są to kody dokumentów wykorzystywane podczas księgowania, rejestracji w trybie prostym. Kody dokumentów pobierane są z systemu księgowego co w znacznym stopniu usprawnia konfigurację.
W górnym oknie - dostępne kody dokumentów z programu księgowego - po rozwinięciu otrzymujemy listę dostępnych kodów. Zaznaczamy intersujące nas kody i klikamy w przyciskJeżeli przy danym kodzie dokumetu nie ma określonego rodzaju, w programie księgowym musimy określić odpowiedni rejestr.Po zaktualizowaniu kodów dokumentów, możemy przypisać schemat automatyczny. Schemat będzie działał podobnie jak wzorzec w trybie rozszerzonym - automatyzacja księgowania.Uwaga !  Aby schemat był możliwy do wyboru, nie może zawierać żadnych pozycji do wprowadzenia "z ręki". Wszystkie zmienne takiego schematu muszą mieć wyłączoną opcję "Pokazuj w oknie parametrów schematu".

W schemacie możemy wykorzystać zmienne, które automatycznie przeniosą dane z dokumentu. Listę zmiennych otrzymamy klikając na przyciskTryb rozszerzony

Są to kody dokumentów wykorzystywane w systemie księgowym z ustawionych wzorców na kod dokumentu. Takie połączenie usprawnia wszystkie ustawienia przy odpowiednim wyborze kodu dokumentu. Pełna automatyzacja księgowania dokumentów.Analogicznie jak w trybie prostym, zaznaczamy interesujące nas kody i klikamy na , a następnie w poniższym oknie na