Dodatek, którego zadaniem jest zarządzanie projektami w firmie. Moduł pozwala na ustawienie oraz publikowanie projektów dla odpowiedniej grupy pracowników. 
Operator otrzymuje dostęp do Menadżera projektów, ustawienie praw dostępu. W modułe może zakładać projekty, publikować je i przypisywać osoby do projektu. Takie podejście sprawdza się np: w firmach, które potrzebują zarządzania projektami oraz ich raportowanie.
  • Dodawanie projektów - lista


Dodaj projekt: wypełniamy wszystkie potrzebne pola
aby rozpocząc projekt musimy wybrać status: rozpoczęty
aby zakończyć projekt musimy ustawić status: zakończonyNajważniejsze to przypisanie kont księgowych, wybieramy konta, które będą brały udzial podczas rozliczeń projektu. Dane potrzebne są do raportu rozliczenia danego projektu. Przypisanie użytkowników, którzy będą mieli dostęp do przygotowanego projektu - szczegóły raportu. Ustawienia są realizowane w tym samym module,  w zakładce - ustawienia.Po weryfikacji oraz przypisaniu uprawnień wybrani użytkownicy w swoich profilach otrzymają dostęp do przypisanego projektu z możliwością podglądu szczegółów projektu.W szczegółach można zobaczyć wszystkie dokumenty, które brały udział w rozliczeniu projektu oraz zapisy na kontach ( na jakich kontach znajdują się wpisy w planie kont ).
Z tego poziomu operator ma możliwość wygenerowania dokumentu w postaci PDF, również eksportu zawartości do pliku Excel.