W tym miejscu ustawiamy parametry potrzebne do rejestracji umów zleceń.

Pierwsza zakładka -  wybieramy kody dokumentów z wzorca księgowego.Druga zakładka -  ustawiamy konto syntetyczne, do którego podpięta jest analityka kont pracowników.Trzecia zakładka - należy ustawić obowiązujące dane stałe: