JPK -import dokumentów JPKFA, JPKVAT

           Pozwala na importowanie i księgowanie dokumentów z innych programów ERP z wykorzystaniem JPK.
Import dokumentów z dowolnego systemu pozwala automatycznie księgować dokumenty z wykorzystaniem np. wzorców w systemie RaksSQL.

Ustawienie wzorców w systemie RaksSQL:
  • w zależności od rodzaju dokumentu, który jest zawarty w pliku JPK, trzeba ustawić, dopisać we wzorcu następujące kody dokumentu:
  • przy księgowaniu faktur sprzedaży - kod VAT
  • przy księgowaniu korekt - kod KOREKTA
  • przy księgowaniu zaliczek - kod ZAL
Funkcjonalność w znacznym stopniu przyspiesza wprowadzanie dokumentów i eliminuje błędy.
Pliki JPK nie zawierają terminu płatności / termin na jaki ma być wygenerowany rozrachunek. Podczas dodawania pliku określamy ilość dni do wygenerowania rozrachunku.