Ustawienia Workflow - podstawowe ustawienia realizujemy w module administratora. Po zalogowaniu się do modułu administracyjnego z górnego menu wybieramy Ustawienia - Workflow

W tym miejscu przypisujemy podstawowe parametry do pracy z obiegiem dokumentów. Jeżeli posiadamy licencję dla wielu firm to taką parametryzację wykonujemy kolejno dla wszystkich.

Numeracja dokumentów - ustawiamy parametry kolejno dla faktur oraz dokumentów - innych ( umowy, pisma itd. ), jest to nr identyfikacyjny, na podstawie którego będzie identyfikowany dokument w cały systemie ( nr wewnetrzny ).Dział start - stop - definiowane są działy : dział początkowy ( startu ) - miejsce wprowadzania dokumentów do systemu rejestracji dokumentów, dział końcowy ( stopu ) - miejsce końcowego przekazania dokumentów po obiegu. W tym miejscu dokument powinien zostać zweryfikowany i przekazany do systemu księgowego. Zazwyczaj jest to dział księgowości.
Dla dokumentów - np: umów, pism itd. działem końcowym jest dział przekazania dokumentów do teczki z dokumentami. Ustawienia są wybierane na podstawie zdefiniowanego schematu organizacyjnego. Jeżeli schemat nie zostanie wcześniej ustawiony to nie będzie możliwości wyboru odpowiednich parametrów.Pozostałe - tutaj parametryzujemy podstawowe parametry pracy z dokumentami, które wchodzą w obieg ( dokumenty księgowe - faktury zakupu ),Po zakończeniu podstawowej parametryzacji ustawień - workflow, powinniśmy przejść do uprawnień operatorów, użytkowników.

Uprawnienia - edycja

w edycji uprawnień przy dostępnym module workflow dojdą dwie zakładki : Dział, Workflow

Dział - miejsce, w którym ustawiamy przynależność do schematu organizacyjnego, może być przypisany więcej niż jeden dział,

1. przykład z przypisaniem wielu działów do jednego operatoraZgodnie z wcześniejszymi wskazówkami każda firma posiada własne ustawienia. Dotyczy to również operatorów, użytkowników.

Workflow - w tym miejscu ustawiamy prawa do poszczególnych działów oraz rozszerzone prawa administratora do modułu Workflow.
- każda firma parametryzowana oddzielnie,

Oprocz podstawowych praw na poszczególnych działach można również ustawić prawa dodatkowe dla całości modułu:
- dostęp do wszystkich dokumentów w działach ( podgląd )
- dostęp do wszystkich dokumentów w działach ( edycja ) - pełne prawo
- zarządzanie procedurami - operator z tym prawem będzie mógł definiować procedury, na podstawie których system będzie przekazywał dokumenty wg. definicji ( przygotowanego obiegu )

1. prezentacja kilku ustawieńTak skonfigurowany system pozwala na swobodną pracę z modułem obiegu dokumentów.